پشتیبانی

ترکیب هنر معماری و کانکس

ترکیب هنر معماری و کانکس

ترکیب هنر معماری و کانکس
اشتراک گذاری :

باپیشرفت تکنولوژی وتغییردرسبک زندگی تمایل انسانها به زندگی شهری نیاز به فضاها واماکنی جهت بهبود کیفیت زندگی بیشترشده. به دنیال پیدایش این نیازمهندسین طراحان ومعماران مجرب گروه آذین کانکس درصدد طراحی معمارانه برای طراحی کلیه کانکسهای مورد نیازمشتریان برآمدند تا با تکیه بر دانش وهنر معماری خالق فضاهایی زیبا تر در اطرافمان باشیم.در زندگی امرزه شهری به دلیل تغییردر سبک زندگی وهمچنین در بعضی موارد به دلیل ضرورت در استفاده از سازه های پیش ساخته در محیطهای شهری وحتی غیر شهری شاهد زیاد شدن این سازه ها هستیم.حال چه بهتر که با کمی درایت وهنر معمارانه یک طراح کانکسهای مورد نیاز خود را زیبا وخاص طراحی کنیم.

معماری مختص کانکس

اگر  شمابه دنبال یک کانکس خاص به لحاظ ظاهرویا کاربری باشید ابتدا باید با مهندسین و متخصصان معماری تماس گرفته وموضوع خود را با ایشان مطرح فرمایید که ما در سیستم گروه صنعتی آذین کانکس این متخصصان را در جهت بهبود روند تولید بکار گرفته ایم.سپس روند طراحی معماری به شکلی که در این مقاله توضیح داده میشود صورت میگیرد.در ابتدا باید ایده و خواسته مشتری از طراحی کانکس موردنظرمفهوم بخشد وبه برسی بستر طراحی مشغول شد.سپس طراحی آغاز میشود.بعدازشناخت مبنای طراحی ابتدا دیاگرام متناسب با موضوع مطرح میشود سپس فضاهای متناسب با موضوع کاربری کانکس مورد نیاز در پلان قرار داده میشود.ودر انتها بر اساس پلان می توان حجمی مطلوب ومتناسب با موضوع مطرح شده توسط مشتری ترسیم شود.

مراحل طراحی معماری کانکس

برای استفاده از دانش معماری در تولید کانکس می بایست طبق قوانین و اصولی که این هنر بر اساس آنها پایه گذاری شده است عمل کنیم تا خالق سازه ای از هر لحاظ با کیفیت و جدید باشیم . این اصول بصورت گام به گام و مرحله ای قبل از خرید کانکس یا تولید آن پیموده می شود که هر مرحله پیش نیاز مرحله بعدی بوده که چند مورد از مهمترین آنها در ادامه آورده شده است.

1-مطالعات انسانی که متشکل از نیازها واهداف مشتری واستفاده کنندگان ازآن کانکس.

2-مطالعات طبیعی که شامل شیب زمین وخاک و...می باشد.

3-مطالعات مصنوع که شامل همسایگی هویت معماری های اطراف راه ودسترسی.

4-عوامل اقلیمی همچون بارش باران ، وزش باد ،رطوبت  ، تابش خورشید و...می باشد.

5-تعیین معیارهای طراحی بر اساس دید ومنظر و عوامل ادراکی.

ارتباط معماری با کانکس

معماری هنر درک نیازها وخلق فضاهای مناسب و متناسب با موضوع مورد نظر و نیاز های ورد انتظار مشتریست.با در نظر گرفتن موضوع کانکس کانسپت کلی یا حجم کلی کار، متریال مورد استفاده و جزئیات اجرایی طرح مشخص میشود و همه اینها به گونه ای کنار هم قرار میگیرند که فرد بیننده یا رهگذر با دیدن کانکس مطلع از کاربری واتفاق درون کانکس خواهد شد.به طور مثال کانکسی که جهت امدادرسانی ساخته میشود میبایست در ظاهر خود نمایانگر ماهیت کاربرییش باشد.این ارتباط را یک معمار میتواند به خوبی با کاربران سازه داشته باشد.همواره تلاش طراحان بر این است که کانکسهای طراحی شده فقط نقش یه سازه مکعبی شکل وخشک بی روح را نداشته باشند بلکه با توجه به موضوع هر کانکس ،هویت حجم ومتریال به کار رفته در آن باعث شود در شهرو محیطهای اطرافمان شاهد اتفاقات چشم نوازتر، کارامدتر و پیشرفته تر باشیم.

هنر معماری و کانکس

یک معماری جامع شامل موارد و جزئیات مختلف ودرعین حال که خود از نظم وسازماندهی مشخصی برخوردار است تمامی اجزای آن نیز دارای هماهنگی و عملکرد مشخص هستد.
این سازماندهی شامل عوامل ساختمانی و آرایش دیوارها پنجره ها تناسبات وحجم کلی کانکس می باشدکه در نهایت پیکره ای هماهنگ را تشکیل میدهد از این حیث معماری را موسیقی منجمد گویند، یعنی همانگونه که موسیقی خوب گوش انسان را نوازش داده یک معماری خوب نیز می بایست چشم نواز و حاصل تفکر ، هماهنگی اجزا و دارای نقطه شروع و پایان یک روایت باشد که در معماری کانکس نیز چنانچه این اصول رعایت شوند به نتایج خوب و برعکس آن بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد زیبایی شناسانه سازه ای ناکارآمد و غیر استاندارد خلق می شود.

 


تمامی حقوق محفوظ است