توضیح محصولات

کیوسک فروشگاهی

مشخصات فنی

کیوسک های فروشگاهی بنا به نوع کاربری به انواع کیوسک های مطبوعاتی،فروشگاهی و کیوسک های خدمات شهری تقسیم می شوند.

محصولات

شناسه محصول:A34

شناسه محصول:A34

شناسه محصول:A34
طرح:,کیوسک فروشگاهی

ابعاد:3*.42

زمان تحویل: 8 روز کاری

17 تیر 1396 0
Article rating: No rating
39
شناسه محصول:A22

شناسه محصول:A22

شناسه محصول:A22
طرح:,ایستگاه دوچرخه

ابعاد:3*5

زمان تحویل: 12 روز کاری

17 تیر 1396 0
Article rating: No rating
41
شناسه محصول:B30

شناسه محصول:B30

شناسه محصول:B30
طرح:,کیوسک مطبوعاتی

ابعاد:3*2

زمان تحویل: 12 روز کاری

17 تیر 1396 0
Article rating: No rating
36
شناسه محصول:B32

شناسه محصول:B32

شناسه محصول:B32
طرح:,کیوسک مطبوعاتی

ابعاد:3*6

زمان تحویل: 8 روز کاری

17 تیر 1396 0
Article rating: No rating
35

عکس های بیشتر

شناسه:A34

شناسه:A34

شناسه:A34

ابعاد:2.4*3

17 تیر 1396 0
Article rating: No rating
40
شناسه:B31

شناسه:B31

شناسه:B31

ابعاد:2*4

17 تیر 1396 0
Article rating: No rating
49
شناسه:B30

شناسه:B30

شناسه:B30

ابعاد:3*2

17 تیر 1396 0
Article rating: No rating
42
شناسه:B32

شناسه:B32

شناسه:B32

ابعاد:2.40*6

17 تیر 1396 0
Article rating: No rating
34

به وب سایت گروه صنعتی آذین کانکس خوش آمدید