پنجشنبه, 04 خرداد,1396

به وب سایت گروه صنعتی آذین کانکس خوش آمدید

توضیح محصولات

کیوسک فروشگاهی

مشخصات فنی

کیوسک های فروشگاهی بنا به نوع کاربری به انواع کیوسک های مطبوعاتی،فروشگاهی و کیوسک های خدمات شهری تقسیم می شوند.

محصولات

شناسه محصول:A34

شناسه محصول:A34

شناسه محصول:A34
طرح:,کیوسک فروشگاهی

ابعاد:3*.42

زمان تحویل: 8 روز کاری

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
444
شناسه محصول:A22

شناسه محصول:A22

شناسه محصول:A22
طرح:,ایستگاه دوچرخه

ابعاد:3*5

زمان تحویل: 12 روز کاری

25 اسفند 1394 1
رتبه مطلب: بدون رتبه
378
شناسه محصول:B30

شناسه محصول:B30

شناسه محصول:B30
طرح:,کیوسک مطبوعاتی

ابعاد:3*2

زمان تحویل: 12 روز کاری

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: 5.0
403
شناسه محصول:B32

شناسه محصول:B32

شناسه محصول:B32
طرح:,کیوسک مطبوعاتی

ابعاد:3*6

زمان تحویل: 8 روز کاری

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
413
RSS

عکس های بیشتر

شناسه:A34

شناسه:A34

شناسه:A34

ابعاد:2.4*3

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
372
شناسه:B31

شناسه:B31

شناسه:B31

ابعاد:2*4

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
422
شناسه:B30

شناسه:B30

شناسه:B30

ابعاد:3*2

25 اسفند 1394 1
رتبه مطلب: بدون رتبه
427
شناسه:B32

شناسه:B32

شناسه:B32

ابعاد:2.40*6

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
343
RSS