توضیح محصولات

کانکس اجرا در محل

مشخصات فنی

کانکس های اجرا در محل ساندویچ پنل که برای شرایط سخت اقلیمی و یا دفتر کارگاه و کارخانه ها در محل اجرا می باشد.

محصولات

شناسه محصول:G12

شناسه محصول:G12

شناسه محصول:G12

طرح اجرا در محل

نوع:ساندویچ پنل

زمان تحویل:25 روز کاری

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
662
شناسه محصول:G10

شناسه محصول:G10

شناسه محصول:G10

طرح اجرا در محل

نوع:ساندویچ پنل

زمان تحویل:25 روز کاری

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
619
شناسه محصول:G8

شناسه محصول:G8

شناسه محصول:G8

طرح اجرا در محل

نوع:ساندویچ پنل

زمان تحویل:25 روز کاری

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
597
شناسه محصول:G6

شناسه محصول:G6

شناسه محصول:G6

طرح اجرا در محل

نوع:ساندویچ پنل

زمان تحویل:25 روز کاری

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
610
RSS

محصولات

نمای داخلی

نمای داخلی

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
578
نمای خارجی

نمای خارجی

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
671
مراحل اجرا

مراحل اجرا

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
679
مراحل اجرا

مراحل اجرا

25 اسفند 1394 0
رتبه مطلب: بدون رتبه
622
RSS

به وب سایت گروه صنعتی آذین کانکس خوش آمدید